У 2021/2022 навчальному році організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти відбувається за Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», наук.кер. В.О.Огнев'юк та Базовим компонентом дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція, МОН України

З метою підвищення якості освіти, оцінювання її результативності, проведено моніторингове дослідження якості освіти в закладі.
Головною метою моніторингового дослідження та оцінки досягнень дитини – визначити розвиток однієї конкретної дитини на початок навчального року.
Робота планувалася за освітніми напрямами («Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі мистецтва», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», «Гра дитини»).
На початок навчального року проводилась робота щодо покращення науково – методичної бази методичного осередку щодо впровадження в роботу Освітньої програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», розроблені конспекти занять за різними освітніми напрямами, розроблені пам’ятки, схеми, контрольно – діагностичні картки, зібрані всі необхідні нормативно – правові документи щодо діяльності закладу дошкільної освіти.
З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри.
Ефективно організований освітній процес, який носить науково – методичний і пошуковий характер. Відповідно до нормативних вимог ведеться вся ділова документація завідувача, вихователів, музичного керівника, "вчителя-логопеда".
Отже, аналіз результатів діагностування дітей за освітніми напрямами засвідчує, що показники, отримані на початку навчального року мають середній та достатній рівень, дві дитини з низьким рівнем. Результати обстеження дітей дошкільної групи "Чомусики" (5-6 р.ж.) (вихователі Чиряк О.Д., Килипко В.В.) виявили що за освітніми напрямами розвитку «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі» та логіко-математичної діяльності: діти приділяють більш уваги бережливому ставленню до навколишнього середовища, вихователі використовують в роботі з дітьми практично-дослідницьку діяльність, розвивають емоційні почуття, приділяють увагу розвитку допитливості та спостережливості у дітей старшого віку. Але вихователям дошкільної групи, слід більше використовувати в роботі сучасні методи та прийоми, елементи аналітичного та креативного мислення. Більш доцільно продумати компоненти сучасного розвивального предметно – ігрового середовища в групі, що дасть змогу забезпечити можливості задоволення пізнавальних, соціальних, естетичних потреб дітей. Стимулювати інтерес дитини до здорового способу життя, його різноманітних проявів, виховувати навички культури поведінки, спонукати до вияву наполегливості, цілеспрямованості, самостійності у рухової діяльності.
Рекомендації: у напрямі «Дитина в природному довкіллі» приділяти більше уваги вихованню бережливого ставлення до навколишнього середовища, вихователям використовувати в роботі з дітьми практично – дослідницьку діяльність, розвивати емоційні почуття.
У напрямі «Дитина у світі мистецтва» використовувати в роботі з образотворчої діяльності різноманітні матеріали, сучасні методи та прийоми.
У напрямі «Дитина в соціумі» закріплювати вміння встановлювати емоційні контакти з дорослими, однолітками, розвивати комунікативні здібності.
У напрямі «Особистість дитини» вчити обговорювати результати своїх дій, виправляти помилки, намагатися регулювати власну поведінку, позитивно ставитись до своєї зовнішності, статевої належності.
Налажна увага приділяляється створенню сучасного предметно – ігрового розвивального середовища в групі.
Група обладнана відповідно до педагогічних, естетичних та санітарно – гігієнічних вимог. Для забезпечення атмосфери, що сприяє всебічному гармонійному розвитку особистості дошкільника, вихователь створила розвивальний життєвий простір з усіх освітніх напрямів життєдіяльності дошкільника. Ігрові матеріали поєднуються з навчально – розвивальними. Це різноманітні куточки: ігровий, бібліотечний, трудовий, конструктивно – будівельний, природознавчий, етнографічний, музичний, фізкультурний, але ще не обладнала куточок пошуково – дослідницької діяльності.
Велика увага приділяється фізичному розвитку дітей. Заклад дошкільної освіти працює на засадах зміцнення фізичного та психічного здоров’я кожного вихованця. Діти з задоволенням відвідують заняття з фізкультури, ранкову гімнастику. Завдяки поєднанню тривалої комплексної оздоровчо – профілактичної роботи з корекційно – педагогічними заходами, в умовах звичайного режиму дошкільника, визначається ефективність оздоровчих заходів.
У ЗДО проводяться усі необхідні профілактичні заходи:
- система загартування: повітряні ванни, ходіння по доріжкам «Здоров’я», гімнастика пробудження після денного сну;
- контролюється виконання санітарно – гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;
- здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;
- проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки;
- розглядається питання зміцнення здоров’я дітей на педрадах, виробничих нарадах та нарадах при завідувачу.
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що діти 6-го року життя, мають непогані показники на початку навчального року. Створені всі необхідні умови для підготовки дітей до школи.
Кiлькiсть переглядiв: 681

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.